Công ty sản xuất túi xốp chống sốc, túi xốp hơi đựng hàng, túi xốp bóng khí tại Sơn La

Công ty Bao Bì Giang Sơn chuyên sản xuất các loại xốp bong bóng khí, túi xốp hơi bọc hàng, túi xốp chống va đập,…tại Sơn La. Ngoài ra, Giang Sơn còn nhận gia công các loại tấm túi xốp hơi, túi xốp nổ, túi đựng hàng chống sốc, chống va đập giá rẻ tại Sơn La.

Hotline: 0963.53.58.52 – 0916.206.533

Công ty sản xuất túi xốp chống sốc, túi xốp hơi đựng hàng, túi xốp bóng khí tại Sơn La
Công ty sản xuất túi xốp chống sốc, túi xốp hơi đựng hàng, túi xốp bóng khí tại Sơn La

Công ty sản xuất túi xốp hơi, túi xốp bóng nổ, túi xốp đóng gói giá rẻ tại Huyện Bắc Yên

Công ty sản xuất túi xốp nổ, túi xốp bong bóng khí, túi xốp hơi đóng gói giá rẻ tại Huyện Mai Sơn

Công ty sản xuất túi xốp hơi đóng gói, túi bong bóng khí, màng xốp bọc hàng giá rẻ tại Huyện Mộc Châu

Công ty sản xuất màng xốp hơi, túi bóng khí, túi xốp nổ gói hàng giá rẻ tại Huyện Mường La

Công ty sản xuất túi bọt khí, túi xốp nổ, túi xốp hơi đóng gói giá rẻ tại Huyện Phù Yên

Công ty sản xuất túi xốp khí, túi xốp bóp nổ, túi xốp hơi đóng gói giá rẻ tại Huyện Quỳnh Nhai

Công ty sản xuất túi xốp nổ, túi xốp bong bóng khí, túi xốp hơi đóng gói giá rẻ tại Huyện Sông Mã

Công ty sản xuất xốp nổ, màng xốp, túi xốp hơi đóng gói giá rẻ tại Huyện Sốp Cộp

Công ty sản xuất xốp hơi bọc hàng, túi bóng khí, túi xốp hơi đóng gói giá rẻ tại Huyện Thuận Châu

Công ty sản xuất túi xốp bong bóng, túi xốp nổ, túi màng hơi bọc hàng giá rẻ tại Huyện Vân Hồ

Công ty sản xuất túi xốp nổ, túi xốp bong bóng khí, túi xốp hơi đóng gói giá rẻ tại Huyện Yên Châu.